שנזן Yaorong טכנולוגיה ושות 'בע"מ

אקסלנס משיגה גדולה, איכות יוצרת פאר!

הוראות התקנה עבור נוריות ה-LED
- Feb 17, 2017 -

(1) כדי להבחין בין השימוש של מתח. אין אפשרות להשתמש ספק כוח DC עבור תקשורת.

(2) צריך להיות מותקן לאחר הכוח לכרות.

(3) לחבר את שני הקצוות של המנורה לשלב ולספק קווים נייטרלי של הכוח, בהתאמה.

(4) אם אתה מחליף את נורה פלואורסצנטית המקורי, אתה צריך להסיר את נטל המקורי ורכיבים אחרים.

(5) בעת התקנה, הסרה, ניקוי, הכוח חייב להיות מכובה כדי למנוע התחשמלות

(6) על המודול זוהר אור LED, לא יכול להסתכל ישירות לזמן רב, אחרת זה יהיה השפעות שליליות על העיניים.